Seminerler

Bilge Evrim Erkin ile Müzik ve Sanat İlişkisi Semineri

Bu dört haftalık programda, sanatın ve müziğin kesişme noktaları üzerinden tarihsel bir yolculuğa çıkıyoruz.

Detaylı Bilgi

Bilge Evrim Erkin ile Müzik ve Sanat İlişkisi Semineri;

 

1. Hafta: Müzik ve Sanatın kökeni: Benzerlikler ve Farklılıklar

 

2. Hafta: Göz için müzik; buluşlar ve icatlar. Newton’un renk ve optik teorisi. Sinestezi kavramı.

 

3. Hafta: Yakınlaşma ve bir sentez: 19. Yüzyıl düşüncesi ışığında Sembolizm, İzlenimcilik ve Wagner’in Bütünsel Sanat Anlayışı (Gesamtkunswerk)

 

4. Hafta: Bir paradigma olarak müzik ve 20. yüzyıl akımları

 

Görsel ve işitsel sanatların etkileşimi Antik dönemlerden beri pek çok düşünürü, sanatçıyı ve bilim adamını etkilemiştir. Aralarındaki fiziksel yakınlık bilimsel araştırmaların konusu olmuş; ortak duyusal özelliklere sahip olmaları ise bu iki alanı sanat tarihsel gelişmeler ışığında birbirlerine yakınlaştırmıştır.

 

Bu dört haftalık programda, sanatın ve müziğin kesişme noktaları üzerinden tarihsel bir yolculuğa çıkıyoruz. Antik Çağ düşüncesinden Rönesans’a, Newton’un renk kuramından Sinestezi’ye ve sanatlararası etkileşimin yoğun olarak yaşandığı 19. yüzyıldan evrensel bir sanat görüşünü hedefleyen 20. yüzyıl akımlarına kadar geniş bir perspektif ile her iki disiplinin düşünce ve pratikte birbirilerine nasıl yaklaştıklarını inceleyeceğiz.

01.02.2014

28.02.2014

Mahir Namur ile İletişim ve İkna Stratejileri Semineri

17-24 Aralık 2013,7-14 Ocak 2014 Salı günleri saat 11.00-13.00 arası

Detaylı Bilgi

Mahir Namur ile İletişim ve İkna Stratejileri Seminerleri;

17-24 Aralık 2013,7-14 Ocak 2014 Salı günleri saat 11.00-13.00 arası

 

Sağlıklı iletişim kurabilme becerimizi geliştirebilmek için, bu dört haftalık modülde günlük yaşamımızda kullanabileceğimiz bazı iletişim ve ikna yöntemleri örneklerle ele alınacaktır.

 

1967 Ankara doğumlu Mahir Namur, Viyana Teknik Üniversitesi'nde tamamladığı mühendislik eğitiminden sonra, çeşitli ekonomik, kültürel, sosyal, kişisel gelişim, iletişim ve eğitim projelerinde yer aldı, geliştirdi ve uyguladı. Halen Chameleon Project Management & Design’da yönetici ve Avrupa Kültür Derneği Başkanı olarak görev yapmaktadır. 2005 yılından bu yana Yeditepe Üniversitesi ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde dersler vermekte, 2010 yılından bu yana ilişkiler konusunda danışmanlık yapmaktadır.

17.12.2013

14.01.2014

Mahir Namur ile İkna Sanatı Semineri

8-15-22-29 Mayıs 2014 Perşembe günleri saat 11.00-13.00 arası

Detaylı Bilgi

Mahir Namur ile İkna Sanatı Semineri;
8-15-22-29 Mayıs 2014 Perşembe günleri saat 11.00-13.00 arası


"Davranış, tutum veya inanç değiştirmek amacıyla kurulan iletişim" olarak tanımladığımız ikna, gerek iş, gerek özel yaşamımızda çok önemli bir yer tutuyor, bazen fark edemediğimiz kadar çok. Arkadaşımızı sinemaya gitmeye, çocuğumuzu ders çalışmaya, pazarlık sırasında indirim yapmaya, müşterimizi ürünümüzü almaya, dedemizi ilacını içmeye ikna etmeye çalışıyoruz. İkna girişimlerimizin sonuçları kimi zaman hayatımızın geri kalanını etkiliyor.

 

İkna Sanatı semineri, bu dört haftalık süreçte ikna yöntemlerini ve ikna sürecini etkileyen faktörleri ele alıyor.

 

1967 Ankara doğumlu Mahir Namur, Viyana Teknik Üniversitesi'nde tamamladığı mühendislik eğitiminden sonra, çeşitli ekonomik, kültürel, sosyal, kişisel gelişim, iletişim ve eğitim projelerinde yer aldı, geliştirdi ve uyguladı. Halen Chameleon Project Management & Design’da yönetici ve Avrupa Kültür Derneği Başkanı olarak görev yapmaktadır. 2005 yılından bu yana Yeditepe Üniversitesi ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde dersler vermekte, 2010 yılından bu yana ilişkiler konusunda danışmanlık yapmaktadır.

08.05.2014

29.05.2014


E-Bülten

Göster Göster

E-Posta Adresiniz