You are currently viewing Algılar ve Duyular

Algılar ve Duyular

Konuk ağırlama programımızdaki sanatçılarımızdan Almanya’ dan Matthias Moravek ve Fransa’ dan Thomas Mocaer İstanbul’ da geçirdikleri zaman süresinceki algıları, deneyimleri ve yarattıkları eserleri hakkında görüşlerini paylaşıyorlar.