You are currently viewing Aydınlanma

Aydınlanma

Emre Zeytinoğlu ‘aydınlanma’ sözcüğünü, Sanayi Devrimi ile Fransız Devrimi arasında, “rasyonalite” felsefesinin doğduğu dönemin adı olarak tanımlıyor ve bu felsefenin temelini ise kişinin evrensel bilgiye yönelmesi sürecinde edindiği deneyimler ile akıl arasında bir bağ kurması şeklinde açıklıyor.

17. yüzyıl ve sonrasında toplanmaya başlanan tarihi eserlerin gerçek maddi değerini bulabilmesi, aristokrat ve zengin burjuva koleksiyonerlere bunların satılabilmesi için, bilgi ile donatılması gerekirdi. Büyük, küçük tüm eserler hakkında çok geniş bilgiler bu nedenle oluşturulmuş, üzerine kitaplar yazılmış, notlar tutulmuş, haritalar çizilmiş, resimler yapılmış ve olabildiği ölçüde de fotoğraflar kullanılmıştı. 18. yüzyıl Aydınlanmasını destekleyen hareketlerin en önemlisi, işte bu bilgi toplama ve öne­mi bilinmeyen nesnelere bir “değer oluşturma” işi olarak öne çıktı.

Zeytinoğlu, British Museum’un nesneleri sergileme yöntemini tam da bu sergiyle taklit ederek, “değer oluşturma” sürecini izleyici karşısında bir kez daha yoruma açıyor.

‘Büyük İskender’in Evinden Çıkan Kâse Parçası’, ‘Büyük İskender’in Evinden Kanalizasyon Parçası’, ‘Priene’deki İon Gökyüzü’, ‘İsos Ovası’ndan Taş, ‘Sabahattin Ali’nin Koğuşunun Penceresinden Tel Parçası’. . . Bu sergide, bunlar gibi önemsiz görülen bir takım parçalara bir değer atfedilmeye çalışılıyor ve sanatçının kâğıt üzerine kurşun ve mürekkepli kalem kullanarak yaptığı çizimler, çektiği fotoğraflar ve kullandığı reprodüksiyonlar, bir müze malzemesi haline sokuluyor.

Müzecilik yaklaşımı çerçevesinde bir yöntem izleyerek, büyük bir bilgi dünyasının nasıl inşa edildiği konusunda yorumlar ortaya koyan ‘Aydınlanma/Enlightenment’ sergisi, 15 Ocak – 08 Şubat 2013 tarihleri arasında Teşvikiye Galeri/MİZ’de sanatsever ziyaretçileri bekliyor.