You are currently viewing Aynur Önürmen ‘Dönüşüm’

Aynur Önürmen ‘Dönüşüm’

15 OCAK – 12 ŞUBAT 2019

Bu sergisinde yıllar önce yapmış olduğu seramik objelerinden çıkış aldığı görülen Aynur Önürmen, son dönemde bu motif ve formları sünger ile buluşturmuş, dekonstrüktif bir tavırla soyutlamalar yaparak yeniden kurgulamış ve bir seri yapıt üretmiştir.

Sanatçının organik ve geometrik soyutlama arasındaki alanlarda kendi sentezini oluşturduğunu ve yeni sergisi ile bir dönüşümün içine girdiğini söylemeliyiz. Önürmen’in eserlerinde yer yer renk etkilerinin mistik bir atmosfere dönüştüğünü ve yapıtlarında formun renk ile ayrılmaz bir bütün olduğunu görüyoruz. Tüm eserlerin sünger ile üretildiği sergide sünger, sanatçının giderek içselleştirdiği ve sahiplendiği bir malzeme haline gelmiştir. Süngeri ele alış biçimi ve kurgularıyla da giderek özgün bir dil oluşturmuştur. Aslında bu parçalar endüstriyel tasarım nesneleriyken sanatçının elinde artık bir tercih olurlar ve plastik bir form olmaya doğru dönüşmeye başlarlar. Önürmen’in işleri ile karşı karşıya kaldığımızda malzeme ve oluşturduğu formlar arasında içkin bir ilişkinin olduğunu sezeriz. Üretim sürecinde malzeme, düşüncesi ve yapıt arasındaki doğal bir akış vardır, sanatında oluşturmak istediği duygu son derece KENDİNCEDİR…

E-katalog için tıklayınız