You are currently viewing Belmin Pilevneli ‘Aşık Mısın?’

Belmin Pilevneli ‘Aşık Mısın?’

19 ARALIK 2017 – 17 OCAK 2018

Bir noktada aslında varoluş sebebimiz, aşk. Yüzyıllardır insanlığın sahip olduğu ortak bir his. Herkesin farklı bir şekilde deneyimlediği ama eninde sonunda aynı hisleri bir şekilde yaşattıran, ağlatan, ama güldüren, hatta heyecanlandıran tuhaf bir duygu. Bu soyut kavram, sanatçı Belmin Pilevneli’nin Aşık mısın? başlıklı ilk solo sergisinde kendi perspektifinden mısralara ve görsellere dönüşüyor. Zaman zaman geçmişte yaşanmış, şiirlere dönüşmüş aşklara gönderme yaparken, onların günümüzdeki ‘aşk’dan, ne kadar farklı ifade edildiğini, ama bir o kadar da benzerliklerin bulunduğuna dikkat çekerek izleyiciye empati kurdurmayı amaçlıyor. Bunları aşkın ve o mahrem duyguların insana deneyimlettiği türlü türlü hissiyatı inceleyip, 2017 yılında yaşamakta olan bir insan bakış açısı ile hem kendi hem de Türkiye’de zamanında iz bırakmış bazı şairlerin şiirlerini görselleştirerek yapıyor, ya da tam tersi görseller şiirlere dönüşüyor.

Kağıda boyut vermek için kullandığı geleneksel bir teknik olan gofraja plakaları hazırlama biçimi ve çizdiği formlar ile çağdaş bir boyuta taşırken, aslında savunduğu fikre de bir metafor olarak kullanıyor. Hiç bir boyanın değmemiş olduğu, dokunsal ve kendine ait tekstürleri olan kağıt, saflığı, bazen de mesafeyi sembolize ediyor. Çizdikçe gitgide soyutlaşan ama aslında tam olarak da soyut olmayan formlarını gofrajla birlikte, diğer geleneksel tekniklerden kara ve (renkli) kuru kalem kullanarak görsele taşıyor. Kullandığı bu klasik teknikler ile teknolojinin bizlere sunduğu çağdaş method ve teknikleri harmonize ederek aşkı yaşama ve ifade etme biçimlerinin her geçen gün değiştiğini, hatta hissedilen bazı duygular aynı kalsa da, sanki onların bile dijitalleşip hızlı tüketilen oyunlara dönüşme potansiyelini vurgulamak istiyor, sessizce.

E-katalog için tıklayınız