You are currently viewing Demir Kardaş ‘Faili Meçhul Olaylar’

Demir Kardaş ‘Faili Meçhul Olaylar’

25 ARALIK 2012 – 11 OCAK 2013

DEMİR KARDAŞ’IN RESİMLERİ, 2012

Demir Kardaş (DK), görüntü dilinin güçlüklerini yenmiş bir sanatçımız: yağlıboya, akrilik, çini, linol-baskı tekniklerinde ustalığa erişmiş; ayrıca, Realizm, Sembolizm, Puantilizm, Dışavurumculuk, Kavramcılık, Minimalism, Sürrealizm, Abstrakt-Ekspresyonizm vb. ekollerin gereklerini de özümsemiş, ve bu sanat alanlarında kolaylıkla iletişime girebiliyor.

Kardaş’ın 2012 sonlarında sergileyeceği resimler [70 (yatay) x 100 (yükseklik) cm ], sıradışı bir temayı işlemekte: “faili meçhul olaylar.” Bu olaylar arasında, yolsuzluklar, hırsızlıklar, kaçırmalar, kaçırılmalar, ve hâttâ cinâyetleri saymak mümkün; tüm görüntüler, izleyiciyi hem ürpertiyor hem de esrarlı bir merak içine itiyor. Resimlerdeki ana ve ortak mekân Türkiye; her resmin münferit mekânı ise, bu olayların cereyan ettiği herhangi bir yer olabilir. Beyaz parkeyle ve Minimalist bir anlatımla temin edilmiş ana mekân üzerine çeşitli Oriyantal motifler ve canlı renklerle görüntülenmiş olan “Suç Mahalli” diyebileceğimiz münferit mekânlarda geçen feci olayların kurbanları, panik gerginliği ve dehşeti ifade eden soyutlanmış erkek/dişi bedenlerle ve onların gölgeleriyle temsil edilmiş, ve izleyicileri de aynı korkuyla ürpertiyorlar.

DK, bu resimlerini üretmek amacıyla yağlıboya, akrilik boya, çini mürekkebi, metalik boya (sarı, gümüş, bakır) tekniklerini gereken yerlerde ve başarıyla kullanmış. Kolaj kullanmak yerine, özenle ürettiği anlam yüklü figüratif şablon çıkartmanlarını, üstüste boyama yoluyla, gizemli ve gerilimli hâle getirebilmiş. Sıcak-soğuk renk dengeleri, resimlere başarıyla yerleştirilmiş. Münferit mekânlardaki kısmen Oriyantal motif ve labirentler, resimlere derinlik, enerji, ve gizem yüklüyor.

DK, bu resimleri “parlak kuşe karton” üzerine yapmış; bu tür altlığın, neme, ışığa, ve çeşitli güçlere karşı dayanıklılığını sorguladığımda, DK, onları, bu gibi etkenlere karşı koruyucu işlemlerden geçirdiğini söyledi.

Demir Kardaş, zor bir sanatsal üretim yolu olan “Linol-baskı” tekniğiyle başarılı eserler ürettiği gibi, Türkiye Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 71. Sanat Eserleri, 2012 Yarışması’nda, bu dalda ödül almış olan bir sanatçımız.

Çeşitli tekniklerle ve ekollerle çalışabilmek, bir sanatçının değerine değer katar; bu bakımdan, Demir Kardaş’ın, değeri gittikçe artan sanatsal bir yolculukta emin adımlarla, hevesle, ve hızla yol aldığını söyleyebilirim. Aralık 2012 sonuna doğru sunacağı kişisel sergisini izlemenizi önemle öneriyorum.

Sezer Aykan, MAC, MVAM
Sanatlar Eleştirmeni
Görsel Sanatlar İşletmecisi

E-katalog için tıklayınız