You are currently viewing Emre Zeytinoğlu “Görülmüş Mektuplar”

Emre Zeytinoğlu “Görülmüş Mektuplar”

15 MART – 5 NİSAN 2022

2020 yılından bu yana yazılardan doğan ve kağıda dökülen Emre Zeytinoğlu’na gönderilen mektuplardaki tüm cümleler  “görülmüş mektuplar”dan aktarılmış ve görseller de yine o mektuplarla birlikte gelen resimlerden oluşur. Dilan Cudi Saruhan’ın kaleminden aktarılan mektupların metinleri ve görselleri Zeytinoğlu tarafından bir araya getirilerek bir dökümantasyon ve proje sergisine dönüşür.

Bu sergi, Dilan Cudi Saruhan’ın gönderdiği mektuplar üzerinedir. Burada yer alan tüm cümleler “görülmüş mektuplar” dan aktarılmış ve tüm görseller de yine o mektuplarla birlikte gelen resimlerden oluşmuştur. Etkiyi arttıran birtakım kurmaca biçimlere, abartılı tanımlara ve idealize edilmiş düşüncelere sergide asla yer verilmemiştir. Yapılan şey yalnızca, ayrı ayrı mektuplardaki metinlerin ve resimlerin bir araya getirilerek düzenlenmesinden ibarettir.

Emre Zeytinoğlu

E-Katalog için tıklayın (PDF)