You are currently viewing Contemporary Istanbul 16th Year – Tersane İstanbul

Contemporary Istanbul 16th Year – Tersane İstanbul

5 – 10 OCTOBER 2021

ARTISTS

Bihter Yasemin Adalı
Aşkın Akman
Emel Başarık
Metin Kalkızoğlu
Mustafa Karyağdı
Şebnem Keçeli
Esra Kuli
Aynur Önürmen
Mert Özgen
Ayşe Topçuoğulları
Tuncay Topçu
Mohaç Yücel

Booth: A2-305
Tersane İstanbul