You are currently viewing Mahir Namur ile İletişim ve İkna Stratejileri

Mahir Namur ile İletişim ve İkna Stratejileri

Sağlıklı iletişim kurabilme becerimizi geliştirebilmek için, bu dört haftalık modülde günlük yaşamımızda kullanabileceğimiz bazı iletişim ve ikna yöntemleri örneklerle ele alınacaktır.

1967 Ankara doğumlu Mahir Namur, Viyana Teknik Üniversitesi’nde tamamladığı mühendislik eğitiminden sonra, çeşitli ekonomik, kültürel, sosyal, kişisel gelişim, iletişim ve eğitim projelerinde yer aldı, geliştirdi ve uyguladı. Halen Chameleon Project Management & Design’da yönetici ve Avrupa Kültür Derneği Başkanı olarak görev yapmaktadır. 2005 yılından bu yana Yeditepe Üniversitesi ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde dersler vermekte, 2010 yılından bu yana ilişkiler konusunda danışmanlık yapmaktadır.