You are currently viewing Mehmet Gazioğlu ‘Dönüşüm’

Mehmet Gazioğlu ‘Dönüşüm’

12 KASIM – 7 ARALIK 2019

METAL HEYKELLER

Sanatçı, tasarımları kavramsal sanata dönüştürmek için endüstriyel malzemeleri araştırıyor. Bu eserlere kendilerini karakterize eden “metal heykeller” diyor. Endüstriyel olarak oluşmuş ve sadece bulunan arasında üretken bir gerginlik kurmayı hedefliyor.

Metalin yeni basılmış davranış yüzeyi, özellikleri makro ve mikro yapılarla ilişkilendirme yeteneğimize bağlıdır. Mikro yapı, tanelerin geometrik düzenlemesi ve bir malzemede mevcut olan farklı fazlardır. Yeni metal model, kristalografik yönlerdeki hızlı değişimin özelliğini gösterir. Her bir tanecik, komşu tanelerine göre farklı bir kristalografik yönelime sahip olacaktır. Tane büyüklükleri sadece mikroskop kullanılarak görülebilir.

Kendi kolajlarını yaparak, farklı vizyonları isimsiz şekillerde olabilecek basit bir şekilde ifade edebildiğini fark etti. Yaratıcı bir süreç çerçevesinde zorlanan garip figürlere benziyorlar. Boyutsal ortamların alegorik bir biçimini ve yansıtıcı kabul edilmeyen ideolojik fikir ve görüntüleri yansıtıyor. Kolajları çağdaş görsel algıyı fantaziye doğru birleştiriyor. Eserleri büküm, kesim, bükme, çekme, tork, bükülme, zımba ile yapıldı. Metal heykelin derinliğini oluşturmak için kontrollü oksijeni birleştiriyor. Modern pop kültürü cesur renkler, grafik çizgiler kullanıyor ve metal dokuları her bir yapı için kusursuz bir yapıya sahip olarak karmaşık yapısının uyumu ile birleştiriyor.

İzleyicileri, yaşamın değişmesiyle birlikte duyumlarımızın ortaya çıktığı yerin ötesinde bir özgürlük bulmak için gerçekliğin yolunu özümsemeye ve izlemeye davet ediyor.

E-katalog için tıklayınız