You are currently viewing Müzik ve Sanat (Bilge Evrim Erkin ile)

Müzik ve Sanat (Bilge Evrim Erkin ile)

  1. Hafta: Müzik ve Sanatın kökeni: Benzerlikler ve Farklılıklar

2. Hafta: Göz için müzik; buluşlar ve icatlar. Newton’un renk ve optik teorisi.

Sinestezi kavramı.

3. Hafta: Yakınlaşma ve bir sentez: 19. Yüzyıl düşüncesi ışığında Sembolizm,

İzlenimcilik ve Wagner’in Bütünsel Sanat Anlayışı (Gesamtkunswerk)

4. Hafta: Bir paradigma olarak müzik ve 20. yüzyıl akımlarıve işitsel sanatların etkileşimi Antik dönemlerden beri pek çok düşünürü, sanatçıyı ve bilim adamını etkilemiştir. Aralarındaki fiziksel yakınlık bilimsel araştırmaların konusu olmuş; ortak duyusal özelliklere sahip olmaları ise bu iki alanı sanat tarihsel gelişmeler ışığında birbirlerine yakınlaştırmıştır.

Bu dört haftalık programda (25 Şubat-4-11-18 Mart 2014, saat 11.00-13.00 arası), sanatın ve müziğin kesişme noktaları üzerinden tarihsel bir yolculuğa çıkıyoruz. Antik Çağ düşüncesinden Rönesans’a, Newton’un renk kuramından Sinestezi’ye ve sanatlararası etkileşimin yoğun olarak yaşandığı 19. yüzyıldan evrensel bir sanat görüşünü hedefleyen 20. yüzyıl akımlarına kadar geniş bir perspektif ile her iki disiplinin düşünce ve pratikte birbirilerine nasıl yaklaştıklarını inceleyeceğiz.