You are currently viewing Prof. Dr. Kaya Özsezgin “Çağdaş Sanatta Eleştirinin Yeri”

Prof. Dr. Kaya Özsezgin “Çağdaş Sanatta Eleştirinin Yeri”

Sanat yaşamı resimle başlayan ve üç sergi açtıktan sonra eleştirmenliğe yönelen Kaya Özsezgin, 1984 yılında öğretim görevlisi olarak Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde göreve başladı. Özsezgin, 1989da doçent, 1996da profesör oldu ardından 1997de aynı fakültenin dekanlığına atandı.

Vatan ve Ulus gazetelerinde, Pazar Postası, Sanat ve Sanatçılar, Papirüs, Milliyet Sanat Dergisi gibi çeşitli yayın organlarında sanat üzerine yazıları ve eleştirileri yayımlanan Özsezgin, 1989da Sanat Kurumu Sanat Yazarı Ödülünü, 1995te 7. İstanbul Sanat Fuarı Sanat Eleştirmeni Ödülünü aldı. “Artist” dergisinin yayın yönetmenliğini de yapan, çok sayıda kitap ve çevirileri olan sanatçı – yazar Kaya Özsezgin, halen İstanbul Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde ek zamanlı öğretim üyesidir.

 • Prof. Dr. Kaya Özsezginin Yayınları:
 • “Prometheusun Dönüşü” Toplum Y. Ankara 1965
 • “Cevat Dereli” (Monografi), Cumalı Y. İstanbul 1980
 • “Sanat Üzerine Yazılar”, Cumalı Y. İstanbul 1980
 • “Sanat Üzerine Yazılar”, Cumalı Y. İstanbul 1981
 • “Başlangıcından Bugüne Türk Resim Sanatı Tarihi” c. 3-4, Tiglat Y. İstanbul 1982-89
 • “Cumhuriyet Dönemi Türk Resmi” (N. Berk ile) T. İş Bankası Kültür Y. Ankara, 1983
 • “Ekrem Kahraman” Bilim-Sanat Galerisi Y. İstanbul 1991
 • “Şahin Kaygun, Tüm Bir Yaşam” Kültür Bak. Y. Sanat Dizisi: 2, Ankara, 1992
 • “Benim Ressamlarım, Benim Galerilerim” D. H. Kahnweilerden çeviri, Gece Y. Ankara 1993
 • “Diyarbakır Surları” Albert Gabrielden çeviri, DTKV Y. Ankara 1993
 • “İbrahim Çallı” YKY İstanbul 1993
 • “Picasso” G. Steindan çeviri, (1. basım: Gece Y. Ankara 1995, 2. basım Dünya Yay. İstanbul 2006)
 • “Türk Plastik Sanatçıları, Ansiklopedik Sözlük” (1. ve 2. basım. YKY 1994, 1999, 3. basım: Doruk Y. İstanbul 2010)
 • “Fadime Baltacıoğlu” Ankara 1996
 • “La Jaconde, Bir Başyapıtın Anatomisi” R. Huygheden çeviri, İmge Y. Ankara, 1996
 • “Paris Salon Sergileri 1759-1761-1763” D. Diderotdan çeviri, YKY İstanbul 1996
 • “DYO Sergileri” Ankara 1996
 • “Cézanne Üzerine Anılar” E. Bernarddan çeviri, İmge Y. (1. basım: 1997, 2. basım: 2001)
 • “Fethi Arda” Bilim-Sanat Galerisi Y. 1997 İstanbul
 • “Sami Yetik” YKY İstanbul 1997
 • “Mustafa Pilevneli” Bilim-Sanat Galerisi Y. İstanbul 1997
 • “El Greco ya da Toledonun Gizi” M. Barresden çeviri, Ankara 1997
 • “Burhan Uygur” YKY İstanbul 1998
 • “Nuri Abaç” Necef Antik Y. Ankara 1998
 • “Cumhuriyetin 75. Yılında Türk Resmi” T. İş Bankası Y. Ankara 1999
 • “Ayhan Türker” İstanbul 1999
 • “Onay Akbaş” Actuel Alkent Sanat Galerisi Y. İstanbul 2000
 • “Erdinç Bakla” Bilim-Sanat Galerisi Y. İstanbul 2000
 • “Sanatta Değişmeyen Plastik Değerler” A. Lhotedan çeviri, İmge Y. Ankara 2000
 • “Başyapıtların Gizemli Dünyası” M. Hoursdan çeviri, İmge Y. Ankara 2001
 • “Lütfü Günay” Bilim-Sanat Galerisi Y. İstanbul 2001
 • “Devrim Erbil” Artdepo Y. İstanbul 2004
 • “Cemal Tollu” YKY İstanbul 2005
 • “Ender Güzey” T. İş Bankası Y. İstanbul 2005
 • “Zühtü Müridoğlu” YKY İstanbul 2006
 • “Mustafa Esirkuş” T. İş Bankası Y. İstanbul 2006
 • “Fevzi Karakoç” İstanbul 2006
 • “Zahit Büyükişliyen” İstanbul 2007
 • “Zekâi Ormancı” Artdepo Y. İstanbul 2007
 • “Sanat Tacirleri” D. Wildensteindan çeviri, İstanbul 2008
 • “Güngör Taner” T. İş Bankası Y. İstanbul 2008
 • “Ferruh Başağa” Artdepo Y. İstanbul 2009
 • “Yorum ve Anlam” Çekirdek Sanat Y. İstanbul 2009