You are currently viewing Sema Çulam ‘Güneş Doğarken’

Sema Çulam ‘Güneş Doğarken’

7 – 29 MART 2017

Naif resmin Türkiye’deki temsilcilerinden olan, bu alanda uluslararası birçok ödülle yurtdışında ülkemizi de temsil eden Sema Çulam, doğaya, kadına, emeğe dikkat çektiği eserleriyle tanınmaktadır.

“Güneş Doğarken” sergisi sanatçının doğayla birleşmiş figürlerini, ışıkla yıkanmış resimlerini ve insana dair umudu anlatır.

Sanat eğitimini yarıda bıraktıktan sonra uzun yıllar soyut ve soyutlamacı bir anlayışla eserler üreten Sema Çulam 2000’li yılların başlarında naif resmi tarz olarak benimsemiş ve resmin merkezine doğayı ve daha çok çalışan, üreten kırsal kesim kadınlarını yerleştirmiştir.  Sanatçı yapıtlarıyla kentli insana bildiği ama çoğu zaman görmediği bize ait bir dünyayı anlatır.

Fatma Batukan Belge, Sema Çulam’ın bir sergisi üzerine “Bence ‘naif’sanatı, hala Batı sanatı geleneği içinde değerlendirmek çok sınırlayıcı. Fransa’da 19. yüzyıl sonlarında boş vakitlerini resim yaparak değerlendiren bir grup sanatçıyla başlayan bu tür, artık aynı şekilde tanımlanmıyor. Naifleri, “Sunday Painters” (Pazar Ressamları) ya da hobi olarak resim yapanlarla bir tutmamak gerek. Akademik bir sanat eğitimi almış ya da almamış olsun, kendini resme adayan ve bir çocuğun yapmacıksız bakış açısıyla resim yapan herkes naiftir. Son yıllarda naif resim ‘safyürek’ olarak da adlandırılıyor. Ve bu isim bu türe gerçekten de çok yakışıyor.” Değerlendirmesini yapmıştır.

Nilgün Yüksel ise naif sanat ve Sema Çulam üzerine şu cümleleri kaleme almıştır. “Naif sanatçılar genellikle herhangi bir eğitim almamış, resim sanatının kendine ait sorunlarından çok,  kendi içgüdülerine, ilgilerine dayanarak sanat üreten ve bunu estetik bir düzeye taşıyan sanatçılar olarak tanımlanır. Türkiye’de naif çalışan sanatçılar için bir başka tanım da kullanılır ‘Safyürek’… Safyürek, benim için anlamı daha geniş bir kullanımı ifade eder. Bildiklerini bir kenara bırakan,  küçük anlatıları öne çıkaran herhangi bir yerde içinden geldiği gibi üreten sanatçılardır saf yürekler. Bu yüzden Sema Çulam’ın eserlerini safyürek olarak adlandırmayı tercih ederim çünkü bu resimler sanatçının, öykülemeci bir dili anlaşılır bir ifadeyle aktardığı çalışmalardır. Sema Çulam’ın resimleri bir kitabın sayfaları gibidir. İzlerken sanatçının yakın durduğu öyküleri de izleyiciye anlatır.”

Dünya Kadınlar Günü’nden bir gün önce izleyici ile buluşacak olan Sema Çulam’ın “Güneş Doğarken” sergisi, onun doğaya,  emekçi kadınlar vurgusuna da dikkat çeken çalışmalarını anlamlı bir tarihle birleştiriyor. Bu sergide yeşil gezegenin insanları umudu çoğaltarak bir araya geliyor.

E-katalog için tıklayınız