You are currently viewing Serra Mübeccel Gültürk ‘Gündüz Masalları’

Serra Mübeccel Gültürk ‘Gündüz Masalları’

2 – 15 HAZİRAN 2015

Serra Mübeccel Gültürk’ün, sergide yer alan farklı boyutlardaki 27 adet siyah/ beyaz fotoğraf çalışmasında kişiye özgü bir yorumla değerlendirdiği ışık ve tonlara yapılan yerinde müdahaleler anlatıma derinlik kazandıran unsurlar olarak karşımıza çıkıyor.

Alışılmış manzara fotoğrafı estetiğinin dışında gerçeküstü bir atmosfer izleyiciyi müphem bir varoluş hissinin içine aliyor. Bu zamansız ve insansız fotoğraflar, bir yandan  doğanın dokunulmazlığını koruma isteği yaratırken, öte yandan izleyiciyi imgelerin katmanları arasında saklı kalmış gibi duran anlamı aramaya davet ediyor. 

E-katalog için tıklayınız