You are currently viewing “Süregelen İmgeler” Karma Sergi

“Süregelen İmgeler” Karma Sergi

1 – 26 Mart 2021

Galeri/Miz, 1 Mart – 26 Mart 2021 tarihleri arasında “Süregelen İmgeler” isimli karma sergiye ev sahipliği yapıyor. 

Sanat Danışmanı Feride Çelik’in yazısında, Kalkolitik ve Neolitik çağlarda doğurganlığı göz önünde tutularak ‘Ana Tanrıça’ olarak sanat çalışmalarında sembolize edilen “kadın”, Roma, Bizans ve Helenistik dönemlerde mermerden heykel figürüne dönüşür. Mitolojik hikayelerde Tanrıça Venüs (Afrodit) veya Helen gerçek yaşamda da güzellik abidesi olarak resmedilmeye devam eder. Değişen toplum yaşantımıza paralel olarak “kadın” bazen bir sanat nesnesi bazen bir sanat eserinin plastik elemanı bazen de nesneyi ortaya koyan sanatçı konumundadır.  

Sanat tarihinde süregelen “kadın” imgesi halen sanatçılar tarafından uygulanmakta ve yorumlanmaktadır. Bronz ya da porselen bir heykelden farklı malzemelerin birlikteliğiyle tuvale dönüşen “kadın”ları Galeri/Miz’de 1 Mart’ta gerçekleşecek olan sergide görebilirsiniz.

Sanatçılar

Bihter Yasemin Adalı
Aşkın Akman
Duygu Aydoğan
Güneş Büyükuğur
Tuba Önder Demircioğlu
Mustafa Karyağdı
Mustafa Pancar
Aynur Önürmen
Mert Özgen
Maryam Salahi
Zeynep Yazıcı