You are currently viewing Zümrüt Radau ‘Oeuvre’

Zümrüt Radau ‘Oeuvre’

12 MART – 6 NİSAN 2013

ZARİF BİR İKONOLOJİ LALELERE YENİDEN HAYAT VERİYOR

Zümrüt Radau, uzak ve yakın tarihin kıvrımlı yollarında varlığını hep canlı tutan lalenin, bir yandan zamanın katmanlarında bir arayüz oluşturduğu, öte yandan, kendi safında karakterini hep koruduğu kendine has yeni bir kronolojiyi sunuyor. Radau’nun ellerinde, kendi ikonografisini yeniden kuran, tarihin kadim dostu laleler zarif bir anlatımla tutkulu renklere bürünüyor. Son derece etkili izlenimlerinin altında yatan yalın tasarım ve sanatçının içgörüsünün lalenin taçlarına değen kusursuz anlatımı, uçsuz bucaksız bir tarihin içinde bizi yalnızlaştırmaktan öte, kendimizi güvende hissetmemize neden oluyor. Zamanın tanıkları höyüklerin içine gizlenmiş ara katmanları, gizil alanları lale adeta deşifre ediyor. Aslında, Radau’nun yapıtlarının genelindeki zaman algısı, höyüklerin katmanları arasına gizlenmiş yerleşim katmerleriyle ve lalenin uzun ve alımlı geçmişiyle özel bir işbirliği yapıyor. Farklı süreçlerden geçmiş tabakalanma, lalenin buğulu ritmi ile buluşunca, sanatçının başkalaşıma uğrattığı yeni bir zaman algısı hissediliyor.

Zümrüt Radau’nun çalışmalarında, zamandizinsel bir kaygıdan çok, bizzat zamanın katmanları arasında durak noktalarını oluşturan arkeolojik alanlarda laleler biter. Sanatçının işlerinde dingin bir anlatım hep varlığını korur. Laleler hiç yorulmaz, aksine, bitmek tükenmek bilmeyen zaman örgüsünün içinde sanatçıya yol gösteren bir leitmotif olur.

Bu sergideki yapıtlar, birbirinden bağımsız zaman aralıklarını ve kimi zaman birbirinden farklı duyarlılıkları mimari bir algı içinde yeniden şekillendiriyor. Öyle ki, tuvali mimari bir yapı gibi algılamamızı sağlatacak bir mekan kurgusu oluşuyor. Hem bizle yüzleşecek kadar gerçek, sade ve dolayımsız, hem de ilişkiler ve biçimler barındıran bir süreçler bütünü… Buradaki yapıtlar, ‘oeuvre’ olarak nitelendirilebilecek bir sanatsal sürecin skalasını oluştururken, sanatçının kendi kişisel belleğiyle yeniden şekilleniyor. Sanatçı, kolektif bir belleğin katmanlarını aralayan bir strüktür ortaya koyuyor. Belleğin dışavurumu, tıpkı bir kazı alanı gibi işlenerek ve iki boyutlu tuval üzerine, üç boyutlu motifler ve alanlar oluşturarak zaman katmanlarını daha belirgin hale getiriyor. Zümrüt Radau’nun işlerinde belleğin kazınması ve zaman katmanlarının aralanması ayırt edici bir unsur, ancak tek başına sanatının odak noktanı oluşturmuyor. Yapıtlar, geçmişten aldığı nüveleri bugüne taşıyor ve sanatçı, kimi zaman sanat tarihinden alıntılar yaptığı sanat yapıtlarını, kendi coğrafyasının belleğinden ve kendi kişisel tarihinden bilgilerle besliyor. Aslında, yeniden yapılandırıyor, yeni baştan kuruyor. Yapıtlar yeni bir kimlik kazanıyor, üzerinde yeni zaman katmanları oluşuyor. Dolayısıyla, bir alıntıdan çok, yeni bir kimliğe bürünen yapıt, bu kez farklı okumalar öneriyor. Adeta, zamanı tuvalin üzerinde katmanlaştırıyor. Böylece, her bir yapıt kendi özerk kimliğini oluşturuyor ve belleğin de ötesine geçen bir sezgi, bir biliş izleyicinin içine doğuyor.

Son Söz….

Radau’nun yapıtlarında son sözü hep laleler söylüyor. Öyle ki, salt dönemin aurasını yansıtma kaygısı gütmeden, kendi karakterini ise, hiç ama hiç kaybetmeden, bittiği toprakların havasını nazikçe yüzümüze üfleyen laleler… usulca izleyicinin ruhuna değiveriyor….

Nevin YALÇIN BELDAN

E-katalog için tıklayınız